برای کسب اطلاعات بیشتر میتونین با کارشناسان ما تماس بگیرین

آخرین پروژه ها

با بیش از سه دهه حضور فعال در زمینه معدنکاری، طراحی ، نظارت و اجرای پروژ ه های معدنی

8

پروژه های تکمیل شده

350

کارمندان

35

جوایز

اخبار شرکت