توضیحات پروژه

موضوع قرارداد: عملیات استخراج هماتیت و باریت به میزان سالیانه 37000 تن

مدت قرارداد: 3 سال

جزپیات پروژه

Categories:
Client: معدن تحت تملک کوشاکانسار می باشد