توضیحات پروژه

موضوع قرارداد: احداث و راه اندازی کامل کارخانه بیولیچینگ مس با ظرفیت تولید 3500 تن مس کاتد در سال  – معدن مس سرگز جیرفت

شرح مختصر پروژه: تولید کاتد مس به روش بیولیچینگ

مدت قرارداد: 2 سال

کارفرما: شركت توسعه صنایع مس جیرفت

جزيیات پروژه

Categories:
Client: شركت توسعه صنایع مس جیرفت