پروژه های انجام شده

 • سرگز

  موضوع قرارداد: احداث و راه اندازی کامل کارخانه بیولیچینگ مس با ظرفیت تولید 3500 تن مس کاتد در سال  – معدن مس سرگز جیرفت

 • کارخانه تغلیظ

  موضوع قرارداد: اجرای عملیات ساختمانی پروژه تغلیظ سرباره کنورتور

 • اردکان

  موضوع قرارداد: ساخت حوضچه جمع آوری پساب کارخانه

 • دره آلو

  موضوع قراداد: استخراج و باطله برداری از معدن دره آلو

 • بندر عباس

  موضوع قرارداد : انجام عملیات باطله برداری در بلوک 5 گچین