پروژه های در دست انجام

  • مس سرچشمه

    موضوع قراداد: عملیات معدنکاری در مجتمع مس سرچشمه

    شرح کار: انجام کلیه عملیات معدنکاری جهت استخراج باطله و ماده معدنی به میزان سالیانه 30 میلیون تن

  • معدن سنگ آهن سایه دشت ده یزد

    موضوع قرارداد: عملیات استخراج هماتیت و باریت به میزان سالیانه 37000 تن